Energielabels bepalen mede de Hypotheeklimieten vanaf 2024

Vanaf 2024 zal in Nederland een belangrijke verandering plaatsvinden in de manier waarop hypotheken worden berekend. Het energielabel van een woning zal een directe rol gaan spelen in het bepalen van de maximale hypotheek die men kan krijgen. Deze maatregel is onderdeel van de bredere inspanningen van de overheid om energie-efficiëntie te bevorderen en de CO2-uitstoot te verminderen.

De impact van energielabels op hypotheken

Het energielabel van een woning geeft aan hoe energiezuinig het huis is. Deze labels variëren van A (zeer energiezuinig) tot G (zeer energie-inefficiënt). Vanaf 2024 zal het energielabel een directe invloed hebben op de leencapaciteit. Hoe beter het energielabel, hoe hoger het bedrag dat men kan lenen.

Tabel met energielabels en leencapaciteit

Wat betekent dit voor huizenkopers?

Voor potentiële huizenkopers betekent dit dat het energielabel van een woning een nog belangrijkere factor wordt bij de aankoopbeslissing. Een woning met een hoger energielabel kan niet alleen leiden tot lagere energiekosten, maar ook tot een hogere leencapaciteit.

Advies voor huiseigenaren

Huiseigenaren wordt geadviseerd om te investeren in energiebesparende maatregelen om hun energielabel te verbeteren. Dit kan niet alleen de waarde van hun woning verhogen, maar ook de leencapaciteit voor toekomstige kopers.

Conclusie

De nieuwe regelgeving benadrukt het belang van energie-efficiëntie en stimuleert zowel huizenkopers als huiseigenaren om bewuster om te gaan met energie. Het is een stap voorwaarts in de richting van een duurzamere toekomst.

Lees verder > Regeling van de Minister van Financiën van 25 oktober 2023, 2023-0000237553, directie Financiële Markten, tot wijziging van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet in verband met de vaststelling van de inkomenstabellen voor 2024 (Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2024)

Scroll to Top