Verduurzaam jouw Gemeente

Gemeenten staan voor een grote uitdaging: de transitie naar duurzame en energiezuinige woningen. Om dit te bereiken is er een grote behoefte aan inzicht en concrete data. Altum AI biedt met de Verduurzaming API een oplossing die gemeenten helpt om snel en efficiënt inzicht te krijgen in de huidige energielabels, benodigde maatregelen en kosten om woningen te verduurzamen naar energielabel A.

Drone view huizen verduuraming

Belangrijkste voordelen Verduurzaming API

Inzichtelijke data

Gemeenten ontvangen gedetailleerde inzichten per woning, inclusief benodigde maatregelen en geschatte kosten.

Efficiënte Beslissingen

Met een duidelijk overzicht van de benodigde investeringen, kunnen gemeenten beter beslissingen nemen.

Kostenbesparing

Door inzicht in besparingsmogelijkheden helpt de Verduurzaming API gemeenten en huiseigenaren geld te besparen.

Klimaatdoelen bereiken

Door woningen efficiënter te maken, helpt de Verduurzaming API gemeenten hun klimaatdoelen sneller te bereiken.

Waarom gemeenten moeten bijdragen aan verduurzamen

Data-gedreven verduurzaming: Hoe kunnen gemeenten hun klimaatdoelstellingen bereiken?

Sinds 2015 hebben gemeenten een sleutelrol in het realiseren van de nationale klimaatdoelstellingen. Maar hoe kunnen ze deze ambitieuze doelstellingen vertalen in concrete, data-gedreven actie? In dit artikel ontdekken we hoe gemeenten hun verantwoordelijkheden kunnen omzetten in kansen, ondersteund door krachtige data-analyse.

De opgave: Nederlandse klimaatdoelstellingen

Nederland streeft naar een reductie van 49% van de CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. Deze doelstelling is opgesplitst in 5 sectoren, waarvan elektriciteit en gebouwde omgeving de meeste relevante zijn voor gemeenten. Maar hoe kunnen ze hun bijdrage aan deze doelstellingen nauwkeurig meten en optimaliseren?

Data-gedreven inzichten voor elektriciteit en gebouwde omgeving

Elektriciteit: Gemeenten kunnen data-analyse inzetten om de potentie voor duurzame energieopwekking in hun regio in kaart te brengen. Door geografische data over zonne- en windkracht te analyseren, kunnen ze de meest veelbelovende locaties voor duurzame energieprojecten identificeren. Bovendien kunnen ze data over energievraag en -aanbod gebruiken om de impact van deze projecten op het lokale energienetwerk te voorspellen en optimaliseren.

Gebouwde omgeving: Gemeenten kunnen gebouwenspecifieke data verzamelen over energieverbruik en -efficiëntie om prioriteiten te stellen voor aardgasvrije wijken. Door data-analyse kunnen ze het meest effectieve mix van oplossingen voor elke wijk bepalen, zoals warmtenetten, warmtepompen of volledig elektrische systemen. Bovendien kunnen voorspellende modellen helpen bij het voorbereiden op toekomstige energievraag en het tijdig ontwikkelen van noodzakelijke infrastructuur.

Van inzicht naar actie; Het is tijd voor gemeenten om hun verantwoordelijkheden onder de loep te nemen en te zien hoe ze kunnen worden omgezet in concrete, meetbare actieplannen. Door data-gedreven inzichten te integreren in hun besluitvorming, kunnen ze hun klimaatdoelstellingen niet alleen bereiken, maar ook hun gemeenschappen gezonder, veiliger en economisch duurzamer maken.

De uitdaging: ondersteuning bij data-gedreven verduurzaming

Gemeenten staan voor de uitdaging om over de juiste vaardigheden, middelen en infrastructuur te beschikken om hun data maximaal te benutten. Het is tijd voor overheid, het bedrijfsleven en kennisinstellingen om samen te werken aan oplossingen die gemeenten in staat stellen hun data-gedreven potentieel volledig te ontsluiten. Samen kunnen we een duurzamere toekomst bouwen, gedreven door inzicht en gefocust op actie.

Hoe krijgt de gemeente de data aangeleverd?

Als je kiest voor de Verduurzaming API ontvang je jouw data in een handig CSV Bestand. Dit bestand omvat een gedetailleerde dataset met kosten, benodigde maatregelen, indicatieve NTA 8800 energielabels en potentiële besparingen per woning.

Met de Verduurzaming API heb je als gemeente een krachtige tool in handen om een succesvolle transitie naar duurzame woningen te realiseren.

Jouw duurzaamheidsplan in slechts 4 stappen

 1. Aanvraag en Informatie: Gemeenten kunnen eenvoudig een aanvraag doen via de website van Altum AI.
 2. Data toegang: Na betaling wordt binnen 5 werkdagen het data bestand geleverd
 3. Inzicht analyseren: De gemeente kan de data analyseren om gerichte verduurzamingsmaatregelen te plannen.
 4. Implementatie: Met het inzicht in de kosten en maatregelen kunnen gemeenten doelgericht actie ondernemen.
visualisatie verduurzamings api

Belangrijkste vragen en antwoorden (FAQ)

Wat voor soort data biedt de Verduurzaming API?

De Verduurzaming API biedt data over woningen, waaronder geschatte kosten om woningen naar energielabel A te brengen, de benodigde maatregelen, en indicatieve NTA 8800 energielabels.

De geschatte energielabels zijn gebaseerd op de NTA 8800 norm en bieden een nauwkeurig indicatief label voor elke woning.

De API maakt gebruik van gegevens zoals bouwjaar, oppervlakte, type woning en eerder uitgevoerde verduurzamingsmaatregelen om de indicatieve energielabels en kosten te berekenen.

De API geeft inzicht in de meest efficiënte maatregelen om woningen naar energielabel A te brengen, inclusief de geschatte kosten en besparingen.

Ja, de data wordt geleverd in een CSV-formaat, dat eenvoudig geïmporteerd kan worden in bestaande systemen voor verdere analyse.

Altum AI zorgt voor regelmatige updates van de dataset zodat de gegevens altijd up-to-date zijn en nauwkeurig de huidige situatie van de woningen weergeven.

De Verduurzaming API biedt een uitgebreide set van verduurzamingsgegevens, inclusief geschatte kosten en maatregelen. De NTA 8800 Energielabel API focust specifiek op het leveren van indicatieve NTA 8800 energielabels.

Altum AI biedt technische ondersteuning en begeleiding bij de implementatie en interpretatie van de gegevens, zodat gemeenten de data optimaal kunnen benutten.

De API biedt gegevens op woningniveau en kan daarmee op wijk- en gemeenteniveau worden geanalyseerd, zodat gemeenten inzicht kunnen krijgen in zowel individuele woningen als in bredere gebieden.

Het is (nog) niet mogelijk om de inzichten t.a.v. verduurzaming te leveren voor appartementen.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor een dataset bedragen het volgende per gemeente:

 • tot 20.000 woningen: € 1.800 excl. BTW
 • 20.001 tot 60.000 €2.400 excl. BTW
 • meer dan 60.000 woningen: € 3.000 excl. BTW *

* Let op: Bij grotere gemeentes kan de levertijd langer zijn dan 5 werkdagen.

Wat gebeurt er ná de betaling?

Na de succesvolle ontvangst van de betaling worden de actuele berekeningen opgevraagd voor de woningen in de gemeente. De data wordt opgevraagd voor meerdere verduurzaming adviezen naar energielabel C, A, A++ en met een budget van € 9.000,- en € 20.000. Daarnaast wordt voor alle woningen in eerste instantie de meeste actuele situatie t.a.v. maatregelen, verbruik en indicatief NTA 8800 energielabel bepaald.

Neem contact op met info@altum.ai voor vragen over de bestelling.

Voorwaarden aanschaf dataset

 • Er kan betaald worden via iDEAL of SEPA incasso
 • Datalevering vindt plaats binnen 5 werkdagen ná ontvangst van de betaling
 • Restitutie na ontvangst van de dataset is niet mogelijk
 • Altum AI behoudt zich het recht voor de voorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of de overeenkomst te beëindigen met restitutie van de aanschafprijs.
Scroll to Top