Woningwaarde API

Een eenvoudig te gebruiken, nauwkeurige en snelle Woningwaarde API. De Woningwaarde API biedt unieke inzichten in marktwaardes voor woningen in Nederland getraind met meer dan 150 actuele woning variabelen. Ontwikkeld conform NRVT richtlijnen.

Accuratesse Altum AI - Altum AI

Integreer accurate woningwaarderingen 

Intregreer de Woningwaarde API om de huidige marktwaarde van een huis te weten te komen. Het woningwaarde model gebruikt gegevens uit meerdere openbare registers, die maandelijks worden bijgewerkt met onder andere nieuw geregistreerde verkoopprijzen. Altum AI biedt daarmee een eenvoudig te gebruiken, nauwkeurige en snelle Woningwaarde API die de geschatte marktprijs voor een huis berekent.

Woningwaarde API documentatie

Waarborging woningwaarde model

In onze geavanceerde benadering tot waardebepaling van woningen in Nederland, hanteert ons Woningwaarde model de standaard verkoopomstandigheden. Dit betekent dat onze analyse zich exclusief richt op reguliere transacties binnen de particuliere sector. Om de betrouwbaarheid van onze waardeschattingen te garanderen, sluiten wij uitzonderlijke gevallen uit, zoals familietransacties of executieverkopen, die een vertekend beeld van de marktwaarde kunnen geven.

De integriteit en nauwkeurigheid van ons woningwaarde model zijn van cruciaal belang. Om deze hoge standaard te handhaven, zorgen we voor een constante toevoer van actuele en betrouwbare data. Dit proces omvat maandelijkse updates van ons model, waarbij we gebruik maken van de nieuwste data uit de vastgoedmarkt. Onze methodologie omvat het opsplitsen van de dataset in een trainings- en een validatieset. De validatieset wordt na training ingezet om eventuele vertekening in de steekproef te identificeren en corrigeren. We toetsen onze voorspellingen aan daadwerkelijke transactieprijzen en voeren diverse statistische analyses uit, waaronder het berekenen van het gemiddelde, de mediaanafwijking en de spreidingscoëfficiënt, om de precisie van ons model te waarborgen

De modelwaarde is ontwikkeld conform de richtlijnen van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Altum AI levert maandelijks een rapportage aan Erasmus Q-Intelligence welke in opdracht van het NRVT onafhankelijk rapporteert over de eigen performance meting van modelwaarde leveranciers.

Vergelijking Woningwaarde en Woningwaarde +

Basis

Het Woningwaarde Basis model is geschikt voor de toepassing door taxateurs door de toepassing van de NRVT richtlijnen. Analyseer de waarde van gehele portefeuilles met dit woningwaarde model.

api.altum.ai/avm

Plus

Het Woningwaarde Plus model is geschikt voor de woningwaarde inschattingen in software toepassingen zoals websites en woningwaarde indicaties zoals gebruikt door makelaars.

api.altum.ai/avmplus

Woningwaarde API

Met de Woningwaarde API creëert Altum AI unieke inzichten in vastgoedwaarden voor woningen in Nederland. De bron voor het berekenen van de marktwaarde van een woning is het zogenaamde Automated Valuation Model (AVM) van Altum AI. Dit model werkt met meer dan 150 variabelen per woning die in realtime worden bijgewerkt. Deze houdt rekening met bekende variabelen zoals woonoppervlak, inhoud en perceeloppervlak.

Om de marktwaarde en objectgegevens te kunnen leveren, moeten we het object identificeren op basis van de postcode en adres details.
Afhankelijk van het object, huistype en input genereren we een respons. In deze reactie komen de details van de woning aan bod, zoals het adres, type gebouw, bouwjaar, woonoppervlak en indien beschikbaar het huidige energielabel.

Woningwaarde API - Altum AI
Woningwaarde API - Altum AI
Scroll to Top