Portefeuille waardering

Altum AI biedt een betrouwbare, snelle en goedkope manier om inzicht te krijgen in de waarde van onderpanden voor hypotheken. Met als voordeel dat het actief monitoren en herwaarderen van onderpanden mogelijk wordt gemaakt volgens  de EBA richtlijnen die per 1 juli 2021 zijn ingegaan.

Neem contact op voor meer informatie.

Altum AI Monitor Hypotheekportefeuilles

Wat is het?

De monitor hypotheekportefeuilles van Altum AI geeft op een snelle en betrouwbare manier inzicht in de waarde van de woningen die dienst doen als onderpand voor een hypotheekportefeuille. Het actief monitoren en herwaarderen van onderpanden is belangrijk voor een juiste risicobepaling en kapitaalbeslag van de portefeuille.

Volgens de richtlijnen van de European Banking Authority (EBA) die per 1 juli 2021 in zijn gegaan is het zelfs verplicht om de onderpandswaarden van een hypotheekportefeuille periodiek nauwkering in te schatten. De Monitor Hypotheekportefeuilles van Altum AI voldoet aan de richtlijnen van de EBA voor portefeuille monitoring.

Geavanceerde technologie

Onze AI bouwt een wiskundig model met behulp van een dataset en traint om steeds betere voorspellingen te doen. Het voordeel van AI vergeleken met traditioneel geautomatiseerde modellen is dat de AI niet-lineaire relaties kan herkennen die de waarde beïnvloeden.

Accuraat en betrouwbaar

Het Automated Valuation Model van Altum AI is zeer accuraat met 82,5% accuratesse binnen een 10% foutmarge met MdAPE van 3,74% ± 0,09% voor alle woonobjecten in Nederland variërend van € 70.000 tot € 1.500.000.

Hoe werkt het?

Hoe werkt de monitor hypotheekportefeuilles?

 • Het AVM-model is getraind om de werkelijke marktwaarden te voorspellen van woningen in Nederland. 
 • De dataset bestaat uit alle unieke huizen die zijn verhandeld vanaf 1993 tot heden
 • Er worden veel features gebruikt om het model te trainen, zoals transactiegegevens (laatste transactiedatum, type transactie), features die het huis definiëren, locatiegegevens, buurtgegevens, voorzieningen en gegevens over de samenstelling van de buurt
  • Het woningtype en de locatie gebruiken we als input voor het model, zodat het leert om onderscheid te maken tussen de woningtypen, waardoor de vertekening wordt verminderd.
  • Bovendien zijn veel functies die de locatie van een huis definiëren gebruikt als input, zoals provincie, coördinaten, buurtcode en nog meer.
 • De AVM gebruikt een uniek, elastisch (NWWI-gevalideerd) model gemaakt voor het identificeren van de meest betrouwbare referentiewoningen

Hoe betrouwbaar is de monitor?

Het Automated Valuation Model van Altum AI is zeer nauwkeurig binnen een afwijking van 10% over de gehele Nederlandse  woningmarkt voor alle panden van € 70.000 tot € 1,5 miljoen.

 • Het model heeft een Median Absolute Performance error rate van 3,74%. De nauwkeurigheid wordt uitgedrukt door de waarschijnlijkheid dat een voorspelling binnen een vooraf bepaald bereik valt, de Forecast Standard Deviation (FSD).
 • De nauwkeurigheih, is 94.90% binnen een 20% foutmarge of 90,9% binnen een 15% foutmarge en 82,5% binnen een 10% foutmarge  (huidige NRVT eis 85% < 20%)
 • Het model heeft een Median Absolute Percentage Error (MdAPE),  die in totaal 3,74% ± 0,09% is. Dit is voor alle woonobjecten in Nederland variërend van € 70.000 tot € 1.500.000.

Wat kost het?

Altum AI levert maandelijks een bijgewerkte marktwaardebepaling per object. De levering vindt plaats via een beveiligde datakluis of een veilige API.

Neem contact op voor een opgave van de kosten. De kosten zijn afhankelijk van de frequentie van levering en/of opvraging en het aantal objecten in portefeuille.

Data per object*:

 • Adresgegevens
 • Informatie inzake de woning zelf (woningtype, bouwjaar, oppervlakte etc)
 • Actuele marktwaarde
 • Indicatie betrouwbaarheid waardebepaling
 • WOZ waarde
 • Energielabel (A-G)

*Exclusief Kadaster transactiedata per object.

EBA monitoring - Altum AI
Scroll to Top