Scan voor een duurzaam woningportfolio

Ontdek de innovatieve dienst van Altum AI voor het scannen van een woningportfolio met het oog op verduurzaming. Krijg inzicht in de benodigde verduurzamingsmaatregelen, geschatte investeringen, rendement en de potentiële waardestijging van de woningen.

Verduurzaming van een woningportfolio

Het verduurzamen van woningen wordt steeds belangrijker, niet alleen voor het milieu, maar ook voor de eigenaren van de woningen. Naast het milieuaspect zijn er ook bijkomende voordelen van verduurzaming, zoals besparingen voor de eigenaar en de waardestijging van de woning1.

Altum AI biedt een innovatieve dienst die bedrijven in staat stelt om inzicht te krijgen in welke verduurzamingsmaatregelen nodig zijn om het energielabel van een woning te laten stijgen. Met deze dienst kunt u ook de bijbehorende investering en het rendement voor de eigenaar van de woning berekenen. Dit maakt het gemakkelijker voor bedrijven om hun klanten en prospects te informeren en overtuigen over de voordelen van verduurzamen.

Wat kunt u invoeren in de dienst van Altum AI? U kunt een maximaal budget opgeven, het gewenste energielabel kiezen, zoeken op basis van criteria zoals laagste investeringskosten of beste rendement, en nog veel meer. Op deze manier kunt u de dienst afstemmen op uw specifieke behoeften en voorkeuren1.

Achtergrond

Juridisch

 • Vanaf 1 januari 2022 zijn banken verplicht te rapporteren over de CO2 footprint. (Sustainable Finance Disclosure Regulation, de SFDR)
 • De CO2 uitstoot van de hypotheekportefeuille valt onder deze verplichting

Methodieken

EU Taxonomy

 • Het energielabel maatgevend voor de energetische kwaliteit/CO2 uitstoot van een woning.
 • Een woning is duurzaam wanneer:
  • Een woning in 2021 of later gebouwd is.
  • Een woning van voor 2021 een label A heeft.
  • Een woning aantoonbaar Primary Energy Demand (PED) heeft dat valt binnen de 15% beste woningen van het land of regio van voor 2021.

PCAF (Platform Carbon Accounting Financials)

 • Werkelijk energieverbruik van een netbeheerder, omgerekend naar CO2e-emissies met behulp van geverifieerde emissiefactoren die specifiek zijn voor het type verbruikte energie.
 • Werkelijk energieverbruik van een netbeheerder, omgerekend naar CO2e-emissies met behulp van netemissiefactoren voor energie uit een ongedefinieerde brandstofbron.
 • Gemiddeld energieverbruik per postcodegebied, omgerekend naar CO2e-emissies met behulp van netemissiefactoren voor energie uit een ongedefinieerde brandstofbron.
 • Gemiddeld energieverbruik sector- en/of energielabelspecifiek, omgerekend naar CO2e-emissies met behulp van algemene netemissiefactoren.

Impact op hypotheekportefeuille

Belang en kansen

 • Ruim een kwart, ongeveer €1400 mrd, van de totale activa van Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen zit in vastgoed.
 • Een uitdaging is goed kunnen bepalen hoe duurzaam de woningen en kantoren in een vastgoedportefeuille zijn.
 • Een betere kwaliteit van de hypotheekportefeuille resulteert in:
  • Een hogere ESG score
  • Een kleinere afstand tot de duurzaamheidsdoelstellingen van de bank
  • Een lager betalingsrisico omdat vaste lasten van klant lager zijn
  • Hogere opbrengst bij securitisatie van de portefeuille
  • Lagere kapitaalkosten
  • Lagere kapitaaleisen

De oplossing

Twee diensten waarmee hypotheekverstrekkers beter scoren op de ESG rapportage.

Zichtbaar maken huidig geschat NTA 8800 energielabel

 • Bepaal op afstand het huidige ingeschatte NTA 8800 energielabel
 • Zoek naar woningen waarvan verwacht wordt dat deze een beter label heeft dan het geregistreerde label.
 • Benader de woningeigenaar om een nieuw label op te stellen. Door het afmelden van het label komt dit terug in de rapportage.

Portfolio scan verduurzaming

 • Analyse woningen a.h.v. verduurzaming dimensies waaronder doellabel A, laagst mogelijke energie label en beste rendement advies met een budget van € 10.000,-
 • Krijg inzicht in de voorgestelde maatregelen, besparingen en marktwaarde toename a.h.v. de labelsprong
 • Pas segmentatie toe op basis van de resultaten voor het benaderen van woningeigenaren
Scroll to Top