Ecowaarde woningen

De Ecowaarde betreft de ingeschatte marktwaarde toename van een woning ná een energielabel wijziging. Dit model is getraind op alle woningtransacties met een definitief energielabel.

Voor bedrijven en consumenten is Ecowaarde dé reden om nu te verduurzamen. Dankzij dit inzicht wordt duidelijk dat de terugverdientijd van verduurzaming niet 10 jaar, maar vaak zelfs maar 2 jaar is.

Uniek door het vaststellen van de waardestijging woning ná verduurzaming

Dankzij de manier waarop Altum AI’s Automated Valuation Model (AVM) tot stand komt is het mogelijk om specifieke eigenschappen van een woning te wijzigen om beter inzicht te krijgen in het effect op de woningwaarde. Door middel van de AVM wordt dus de huidige woningwaarde en de toekomstige woningwaarde na verduurzamingsmaatregelen berekend. Het verschil, oftewel de waardestijging is de Ecowaarde. Dit gegeven is uniek in Nederland. Altum AI heeft naast de Ecowaarde voor elke woning in Nederland de verduurzamingsmaatregelen in kaart gebracht en het huidige- en potentiële verduurzamingsniveau per woning bepaald. Altum AI kan ook deze verduurzaming data aan bedrijven leveren.

Voor het bepalen van de verduurzamingsmaatregelen, de investering en besparing voor de woningeigenaar maakt Altum AI gebruik van de openbare databron van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Omdat Altum AI de besparingsmogelijkheden én de stijging van het energielabel terug moet leveren aan de klant moet er zekerheid zijn met betrekking tot de energielabelsprong.

Voordelen van Altum AI’s Ecowaarde voor bedrijven:

  • Conversieverhogend in de klantreis voor verduurzaming.
  • Uniek en onderscheidend inzicht.
  • Mogelijk om direct een (verduurzamings)lening te verstrekken op basis van de verwachte waardeontwikkeling van het onderpand.
  • Snelle en schaalbare levering dankzij gebruik van de nieuwste technologieën en cloud oplossingen.
Scroll to Top