Interactief opvragen van woning referenties

De Interactieve Referentie API van Altum AI retourneert voor het doelobject tot en met 30 relevante Kadaster transacties voor woonobjecten. Relevantie wordt bepaald aan de hand van vergelijkbaarheid t.a.v. woningtype, oppervlakte, locatie en meer variabelen. Het is mogelijk een gewijzigd woningtype op te geven als input of te vragen om strikt gelijke woningtype als respons. 

Sorteren van resultaten

De resultaten van de API kunnen worden gesorteerd aan de hand van gewichten die worden meegegeven aan de zoekopdracht t.a.v. oppervlakte, bouwjaar, transactiedatum, recentheid weegt dan zwaarder en afstand. Dit kan met de functies weight_innersurfacearea, weight_buildyear, weight_transactiondate en weight_distance.

Vergelijkbaarheid

Met de vergelijkbaarheidsfuncties is het mogelijk de mate van vergelijkbaarheid te definiëren t.a.v. de woning en in hoeverre transacties moeten worden uitgesloten. Vergelijkbaarheid aangeven kan voor woningtype, oppervlakte, bouwjaar en afstand via comparable_housetype, comparable_innersurfacearea, comparable_buildyear en comparable_distance.

Woningreferenties API
Scroll to Top