Accuraat verduurzamingadvies o.b.v. NTA8800

Ontwikkel een eigen verduurzaming tool op basis van de NTA 8800 verduurzaming API van Altum AI. Het adres wordt gebruikt om alle woningdata op te vragen en inschattingen te maken t.a.v. huidige maatregelen en verbruik. Het is mogelijk, maar niet vereist, de oppervlakte (gebruiksoppervlakte wonen), het woningtype, bouwjaar, aantal inwoners en kubieke gasverbruik te overschrijven.

Uitvragen huidige maatregelen
Met het bouwjaar, woningtype, gasverbruik en de oppervlakte bekend wordt een inschatting gemaakt van de huidige aanwezige maatregelen. Het is mogelijk deze te overschrijven om een advies te genereren wat beter aansluit op de huidige situatie.

Wensen van de klant

Het is mogelijk om maatregelen te locken zodat deze niet meegenomen worden in het advies. Geef aan of de ketel vervangen mag worden en/of er een warmtepomp geadviseerd mag worden. Er kan rekening worden gehouden met een maximum budget of het doel van verduurzamen: beste rendement, laagste investeringskosten, laagste energierekening of beste energielabel. Ook is het mogelijk natuurlijk gas verbruik uit te sluiten en aan te geven in hoeverre het dak benut mag worden voor zonnepanelen.

Verduurzaming API
Scroll to Top