insights-icon-v4-white

Referentie API

De Referentie API retourneert maximaal 30 relevante vergelijkbare recente transacties voor het doelobject die vóór de opgegeven waarderingsdatum hebben plaatsgevonden.

Accuratesse Altum AI - Altum AI

Referentie API

De Referentie API van Altum AI retourneert voor het doelobject tot en met 30 relevante Kadaster transacties voor woonobjecten. Relevantie wordt bepaald aan de hand van vergelijkbaarheid t.a.v. woningtype, oppervlakte, locatie en meer variabelen. Het is mogelijk een gewijzigd woningtype op te geven als input of te vragen om strict gelijke woningtype als respons. 

Referentie API documentatie

Scroll to Top