De Green Asset Ratio (GAR), een nieuwe KPI voor EU-banken

De Green Asset Ratio (GAR) is een nieuwe KPI voor EU-banken, bedoeld om een gestandaardiseerde en vergelijkbare maatstaf te bieden voor het percentage van de activa van een kredietverstrekker dat is geïnvesteerd in milieuvriendelijke projecten en activiteiten. Deze ratio is onderdeel van een grotere inspanning om de adoptie van duurzame bankpraktijken te versnellen. Vanaf 2024 zullen ongeveer 150 grote EU-banken verplicht zijn deze nieuwe metric te openbaren.

De EU-taxonomie is een raamwerk voor het classificeren en identificeren van milieuvriendelijke activiteiten. Het biedt een gemeenschappelijk classificatiesysteem voor duurzame activiteiten en dient als een hulpmiddel voor groene financiering. De EU-taxonomie en GAR zijn nauw met elkaar verbonden en hebben hetzelfde doel: de overgang naar een groener financieel systeem en economie.

Een van de uitdagingen voor banken is de betrouwbaarheid van tegenpartijgegevens. Adequate boekhoudsystemen, een gedeeltelijk begrip van deze nieuwe complexe regelgeving en het gebrek aan gedetailleerde gegevens kunnen resulteren in een GAR-score die aanzienlijk lager is dan in werkelijkheid.

Altum AI’s Verduurzamings API

Altum AI biedt een oplossing voor deze uitdagingen met hun Verduurzaming API. Deze API genereert een verduurzamingsadvies op basis van de NTA 8800-norm en biedt een nauwkeurige inschatting van het energielabel. De API maakt gebruik van gegevens van het object, zoals het bouwjaar, oppervlakte en woningtype. Gebruikers kunnen aanvullende informatie verstrekken over genomen maatregelen en het te realiseren doel bij het genereren van het advies.

Met de Verduurzamings API kunnen banken en andere financiële instellingen hun klanten beter adviseren over verduurzamingsmaatregelen en de impact ervan op hun energielabel en investeringen. De API biedt inzichten op basis van de NTA 8800, zoals het huidige geschatte en definitieve energielabel, verduurzamingsadvies met betrekking tot investeringskosten, maatregelen en terugverdientijd, CO2-reductie van de aanbevolen maatregelen en nog veel meer.

Conclusie

De Green Asset Ratio is een cruciale stap voorwaarts in de richting van een duurzamere financiële sector in de EU. Terwijl banken zich aanpassen aan deze nieuwe regelgeving, bieden bedrijven zoals Altum AI tools en oplossingen om deze overgang soepeler en effectiever te maken. Met de Verduurzaming API van Altum AI kunnen financiële instellingen hun klanten beter adviseren en bijdragen aan een groenere toekomst.

Scroll to Top