Verduurzaming API

Genereer een compleet verduurzaming advies o.b.v. de NTA 8800 norm met een accurate inschatting van het energielabel.

Genereer een verduurzamingadvies

De Verduurzaming API van Altum AI genereert een verduurzamingadvies o.b.v. de NTA 8800 rekenkern en produceert daarmee een betrouwbaar advies. Om tot het inzicht te komen wordt er data gebruikt van het object van onder andere het bouwjaar, oppervlakte en woningtype. De gebruiker kan additionele informatie opgeven t.a.v. genomen maatregelen en het te realiseren doel bij het genereren van het advies.

Verduurzaming API-documentatie

Unieke verduurzaming propositie

Inzichten via de API o.b.v. de NTA 8800

 • Huidig ingeschat- en definitief energielabel
 • Verduurzaming advies – investeringskosten, maatregelen, terugverdientijd
 • CO2-reductie van de aanbevolen maatregelen
 • Energiebesparing per labelsprong per type woning, woninggrootte, gezinssamenstelling
 • Wijziging in marktwaarde ná verduurzaming

Gelaagde aansturing API

Voer een eenvoudig request uit gebruik makend van alle default waardes en aannames in de database: of verrijk de aanvraag met additionele waardes om tot een zo goed als mogelijk sluitend advies te komen:

 • Maximum budget
 • Doellabel
 • Reeds genomen maatregelen
 • Zoekcriteria
 • Huidig gas- of warmteverbruik
 • Eigen kostentabel
 • Voorkeuren t.a.v. maatregelen
 • Aantal inwoners
 • Benutten oppervlakte dak voor zonnepanelen
 • En meer: lees de volledige documentatie

Verduurzaming advies voor élke situatie

 • Wat is de investering benodigd voor een labelsprong van G naar A?

 • Wat zijn de mogelijkheden met een budget van € 20.000?

 • Wat is het huidige ingeschatte NTA 8800 energielabel?

 • Wat is er nodig om energielabel A++++ te bereiken?

 • Hoeveel zonnepanelen moet ik plaatsen om van C naar A te gaan?

 • Wat is de impact van een warmtepomp voor de woning op de energielasten?

Verbeteren van het advies

Scroll to Top