Verduurzaming API

Genereer een compleet verduurzaming advies o.b.v. de NTA 8800 norm met een accurate inschatting van het energielabel.

Verduurzaming / Sustainability API

De Verduurzaming API van Altum AI genereert een verduurzamingadvies o.b.v. de NTA 8800 rekenkern en produceert daarmee een betrouwbaar advies. Om tot het inzicht te komen wordt er data gebruikt van het object van onder andere het bouwjaar, oppervlakte en woningtype. De gebruiker kan additionele informatie opgeven t.a.v. genomen maatregelen en het te realiseren doel bij het genereren van het advies.

Probeer een demo

Sustainability API-documentatie

Gelaagde aansturing API

Voer een eenvoudig request uit gebruik makend van alle default waardes en aannames in de database: of verrijk de aanvraag met additionele waardes om tot een zo goed als mogelijk sluitend advies te komen:

  • Maximum budget
  • Doellabel
  • Reeds genomen maatregelen
  • Zoekcriteria
  • Huidig gas- of warmteverbruik
  • Eigen kostentabel
  • Voorkeuren t.a.v. maatregelen
  • Aantal inwoners
  • Benutten oppervlakte dak voor zonnepanelen
  • En meer: lees de volledige documentatie
Scroll to Top