ISAE 3000

Het waarderingsmodel van Altum AI is gecertificeerd volgens de richtlijnen van ISAE 3000. Deze afkorting staat voor International Standard on Assurance Engagements en wordt uitgegeven door de International Federation of Accountants (IFAC). Het rapport, verklaring of control statement waar deze standaard is opgenomen, wordt gebruikt bij het uitvoeren van een audit. Dit toont aan dat de interne beheerprocessen die Altum AI heeft ingericht ook daadwerkelijk uitgevoerd worden zoals deze zijn beschreven.

Met de ISAE 3000 certificering, die onafhankelijke getoetst wordt door accountants, toont Altum AI zich een betrouwbare en gecertificeerde partner in o.a. de financiële sector. Het is een bewijs van een structurele en vakkundige waarborging van processen en gegevens van klanten, modellen en van de onderneming zelf.

ISAE 3000 certificering - Altum AI
Scroll to Top