Ockto geeft hypotheekadviseur centrale rol binnen verduurzamingsproces

Door toevoegen informatie Altum AI krijgt adviseur extra handvatten.

Binnenkort kan Ockto ook informatie meeleveren over verduurzaming van een woning. Vorige week sloten Ockto en Altum AI hiervoor een samenwerkingsovereenkomst. De data van Altum AI wordt via Ockto op maat geleverd voor de bestaande en/of nieuwe woning van de klant. Hypotheekadviseurs kunnen hierdoor de kosten, opbrengsten en financiering van de verschillende maatregelen meenemen in het adviesgesprek met hun klanten. Naar verwachting wordt dit begin 2020 aan het Ockto-platform toegevoegd.

Partners - Altum AI

Staand: Auke Dirkmaat (salesmanager Ockto) en Tijmen de Gelder (Founder & CEO Altum AI). Zittend: Robert Harreman (directeur Ockto) en Hendrik Smetsers (directeur Altum AI).

De slimste verduurzamingsmaatregelen worden inzichtelijk

De verduurzamingsdata van Altum AI laten per woning zien wat de benodigde investering, het rendement en waardeontwikkeling van de woning is bij verduurzaming. Op deze manier wordt zichtbaar wat de slimste maatregelen zijn binnen het budget van de klant. Robert Harreman, directeur Ockto: “Door inzicht te geven in de verduurzamingsmogelijkheden van een woning krijgen hypotheekadviseurs een nog completer beeld van de klantsituatie en kan hij/zij de financiering hier ook op afstemmen.”.

Belangrijke rol voor hypotheekadviseurs

Met deze unieke samenwerking wordt de verduurzamingsinformatie voor het eerst beschikbaar gesteld aan hypotheekadviseurs. Hendrik Smetsers, directeur Altum AI “De hypotheekadviseur is betrokken bij het ideale moment voor verduurzaming; een verhuizing. Via Ockto krijgen zij nu ook de tools in handen om verduurzaming bespreekbaar te maken. Adviseurs kunnen zo een belangrijke rol vervullen bij de verduurzaming van koopwoningen.”.

Woningeigenaren kunnen, via allerlei online tools, nu ook al inzicht krijgen in verduurzamingsmogelijkheden. Deze leiden in de praktijk echter nauwelijks tot daadwerkelijke aanpassingen. Smetsers: “Mensen willen wel verduurzamen, maar stranden in een wirwar van mogelijkheden, subsidies en regelingen. Zonder hulp komen ze daar vaak niet uit. Met behulp van de verduurzamingsdata kan de hypotheekadviseur hier echt het verschil maken.”.

Omstandigheden voor verduurzaming ideaal

In de komende jaren moet de hele Nederlandse woningvoorraad verduurzaamd worden. De rente is momenteel historisch laag en energiekosten zullen alleen maar stijgen. Dit maakt de huidige omstandigheden ideaal voor verduurzaming. Dit ziet de financiële sector ook in.

Harreman: “Wij zien dat banken veel energie steken in het verduurzamen van hun hypotheekportefeuille. Om hypotheekklanten hun nieuwe woning actief te laten verduurzamen stellen banken allerlei aanvullende stimuleringsmaatregelen in, naast de hiervoor geldende overheidssubsidies. Dus ook vanuit dit oogpunt is de hypotheekadviseur de ideale partner voor de consument.”.

Woningwaarde 

Ockto zal ook de modelmatige woningwaarde bepaling van Altum AI toevoegen aan haar platform. Hiermee wordt voor zowel de bestaande als de nieuwe woning van een consument een optimale en actuele waardebepaling gedaan. Ook deze waardebepaling kan een adviseur helpen bij zijn advies.

Bron: ockto.nl/2019/10/28/verduurzaming/

Scroll to Top