Abonnementen

Voor onbeperkte toegang tot de API’s van Altum AI. Voor een vaste prijs per maand of jaar maak je onbeperkt gebruik van de API’s.

API bundels

Taxeren van woningen: AVM API & Interactive reference API > € 3.500,- per maand

Woningen verduurzamenSustainability API, Energy label API & Object geometry API > € 3.500,- per maand

Object data opvragenObject data API & Move data API, Amenities API, Location data API > € 1.000,- per maand 

Foto’s verwerken: Labelling API & Condition score API > € 1.000,- per maand 

Individueel API abonnement

AVM API 
Interactive reference API
Sustainability API 
Energy label API
Object geometry API
Energy & climate API
WOZ API
Object data API
Move data API
Amenities API 
Location data API
Labelling API 
Condition score API

2.500,- per maand
€ 1.500,- per maand
3.000,- per maand
1.000,- per maand
1.000,- per maand
1.000,- per maand
1.000,- per maand
€ 450,- per maand
€ 450,- per maand
€ 450,- per maand
€ 450,- per maand
€ 450,- per maand
€ 1.000,- per maand

Veelgestelde vragen

Wat houdt het onbeperkte API-gebruik in?
Onbeperkt API-gebruik betekent dat u onbeperkte toegang krijgt tot onze API voor commerciële of niet-commerciële doeleinden. U kunt de API gebruiken zoveel als u wilt, zonder beperkingen op het aantal API-aanroepen.

Hoeveel kost het onbeperkte API-gebruik?
Het onbeperkte API-gebruik is beschikbaar voor een vaste prijs per maand. De prijs is afhankelijk van uw specifieke behoeften en het niveau van ondersteuning dat u nodig heeft. Neem contact met ons op voor meer informatie over de prijzen.

Zijn er beperkingen op het type gebruik van de API?
Ja, er zijn beperkingen op het type gebruik van de API. Het gebruik van onze API is onderworpen aan onze gebruiksvoorwaarden en onze fair use policy. We verwachten dat u onze API gebruikt op een redelijke en eerlijke manier, en dat u zich houdt aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

Zijn er beperkingen op het aantal API-aanroepen?
Nee, er zijn geen beperkingen op het aantal API-aanroepen. U kunt onze API onbeperkt gebruiken zonder beperkingen op het aantal API-aanroepen.

Is technische ondersteuning beschikbaar?
Ja, technische ondersteuning is beschikbaar als onderdeel van het onbeperkte API-gebruik. U kunt gebruik maken van onze online documentatie of contact opnemen met onze klantenservice voor hulp bij technische vragen.

Hoe kan ik betalen voor het onbeperkte API-gebruik?
U kunt betalen voor het onbeperkte API-gebruik via onze online betaalportaal met behulp van een creditcard of een andere betaalmethode die we accepteren.

Zijn er contractuele verplichtingen voor het onbeperkte API-gebruik?
Ja, er zijn contractuele verplichtingen voor het onbeperkte API-gebruik. U dient akkoord te gaan met onze gebruiksvoorwaarden en ons fair use beleid voordat u toegang krijgt tot de API. 

Kan ik mijn abonnement opzeggen?
Ja, u kunt uw abonnement op elk moment opzeggen. Neem contact met ons op als u uw abonnement wilt opzeggen. Let op: er kunnen annuleringskosten van toepassing zijn als u uw abonnement opzegt voordat de overeengekomen contractduur is verstreken.

Worden er kosten in rekening gebracht voor het gebruik van de API naast de vaste maandprijs?
Nee, er worden geen extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van de API buiten de vaste maandprijs. U kunt onze API onbeperkt gebruiken zonder extra kosten.

Voorwaarden voor onbeperkt gebruik van API met fair use policy:

  • Toegang: U krijgt onbeperkte toegang tot onze API voor commercieel of niet-commercieel gebruik.
  • Fair Use Policy: Het gebruik van onze API is onderworpen aan een fair use policy. Dit betekent dat we verwachten dat u onze API gebruikt op een manier die redelijk en eerlijk is. Overmatig gebruik van onze API kan leiden tot beperkingen van uw toegang.
  • Beperkingen: Het gebruik van onze API is beperkt tot de functionaliteit die wij aanbieden. U mag geen pogingen doen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze API, noch mag u onze API gebruiken op een manier die in strijd is met onze gebruiksvoorwaarden.
  • Aansprakelijkheid: Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade of verliezen die voortvloeien uit het gebruik van onze API. U dient ons te vrijwaren tegen alle claims die voortvloeien uit het gebruik van onze API.
  • Wijzigingen: We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen en de datum waarop deze van kracht worden.
  • Einde: We behouden ons het recht voor om uw toegang tot onze API te beëindigen als u deze voorwaarden schendt of als we van mening zijn dat uw gebruik van onze API schade toebrengt aan onze reputatie of onze klanten.
  • Toepasselijk recht: Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.
  • Betaling: Alle bedragen zijn exclusief BTW. Betaling op jaarbasis geeft een korting van twee maanden.
Scroll to Top