IVM

Eenmalige massa taxatie van vastgoed- of hypotheekportfolio
Doorlopend inzicht in waarde van vastgoed- of hypotheekportfolio
Individuele taxatie van woningen

Ecowaarde

De woningwaarde na toepassing verduurzamings-maatregelen
Verduurzamings-mogelijkheden per woning of per portfolio
Integrale businesscase verduurzaming woning

Data

Specifieke data t.b.v. verbetering risicomodellen
Verhuisdata
Objectgegevens
Buurtgegevens
Herbouwwaarde  woningen

Altum AI maakt uw product/dienst intelligent. Benieuwd wat Artificial Intelligence voor u kan betekenen?