Partners

Altum AI werkt nauw samen met professionals en bedrijven met ieder hun eigen specialiteit op het vlak van probleemoplossingen, propositieontwikkeling of consultancy. Uitdagingen die een organisatie heeft op het gebied van woningdata- en inzichten is met hulp van onze partners op te lossen.

Partners - Altum AI

First Day Advisory Group

First Day helpt bij de zoektocht naar een toekomstbestendige, duurzame business modellen en draagt met innovatieve oplossingen bij aan de succesvolle realisatie hiervan.

De nieuwe werkelijkheid dwingt organisaties om hun business model en werkwijzen te heroverwegen. Flexibiliteit en innovatiekracht zijn cruciale competenties om het eigen voortbestaan zeker te stellen, nieuwe kansen te omarmen of een transformatie naar een gebalanceerde, toekomstbestendige organisatie in te zetten.

FDAG bestaat uit Gjalt Anker, Onno Bloemers, Leon Veenhuijzen en Robert Witteveen.

Partners - Altum AI

Hendrik Smetsers - Futurum Finance

Hendrik Smetsers heeft een achtergrond in de financiële dienstverlening. Zo heeft hij managementfuncties vervuld bij verschillende banken en verzekeraars, zoals ING Bank, Achmea, en SNS Reaal. Hendrik is een expert op het gebied van woningfinancieringen en -verduurzaming en de financiering van verduurzaming.

In zijn werk adviseert hij o.a. banken, verzekeraars en hypotheekadviseurs over hoe ze klanten kunnen activeren en ondersteunen bij de verduurzaming van woningen. Hij geeft inzicht in mogelijke energiebesparende maatregelen, benodigde investeringen, rendement, terugverdientijd en financieringsmogelijkheden.

Partners - Altum AI

Rogier Nieuwkamp - PropositieFabriek

De Propositie Fabriek en Altum AI hebben een overeenkomst getekend om samen te werken op het gebied van het verduurzamen van woningen. Met behulp van de data van Altum AI ontwikkelt De Propositie Fabriek innovatieve proposities waardoor woningeigenaren echt overgaan tot verduurzaming van hun woning.

Persoonlijk Duurzaamheid Overzicht - Helpt consumenten te snappen wat de business case van verduurzamen is, zonder dat er moeilijke tools ingevuld hoeven te worden. Door slim combineren van harde en zachte data helpen we hypotheekverstrekkers om woningeigenaren te stimuleren om hun woning te gaan verduurzamen.

Scroll to Top