Ontwikkelen MVP

Het ontwikkelen van een nieuw product is een van de diensten van Altum AI. Dit gebeurd door het ontwikkelen van een MVP (Minimum Viable Product). Het doel van een MVP is om een product snel te lanceren met precies genoeg kernfuncties om het efficiënt te implementeren. Via deze manier wordt feedback van gebruikers verzameld om het primaire product te verbeteren. Door de feedback wordt voorkomen dat producten gebouwd worden die de gebruiker niet wil en niet nodig heeft.

Hiernaast zijn de fases van de funnel voor het realiseren van een MVP beschreven. Deze funnel begint met de problem-solution fit en de product-market fit. Bij deze twee fases wordt marktonderzoek verricht waarbij zeer specifiek getarget wordt. In de fase scale wordt de schaal (oftewel vraag) in de markt gemeten. Met de resultaten van deze fases wordt een business case gevormd. Dit vormt de basis van de MVP. Tot slot wordt de MVP gerealiseerd en geïntegreerd.

Altum AI realiseert in combinatie met de eigen data MVP’s. Hierbij werkt een team met specialisten van Altum AI nauw samen met een team van de opdrachtgevende onderneming om het doel te realiseren.

De voordelen van een MVP van Altum AI voor uw onderneming zijn:

  • Laag risico en een hoog return of investment.
  • Bespaart tijd en geld.
  • In een vroeg stadium worden klanten geworven.
  • Korte ontwikkelingsperiode.
  • Gemakkelijk nieuwe functies toevoegen.
  • Kortere time to market.
  • Toename innovatiekracht.

Problem - Solution fit

In deze fase wordt onderzocht wat de beste manier is om potentiële consumenten voor het product aan te spreken. Hiervoor worden meerdere hypotheses  opgesteld. Deze hypotheses worden middels advertenties getest. Uit de resultaten van dit onderzoek kan opgemaakt worden, wat de beste manier is om consumenten aan te spreken en of er een probleem is en specifieke marktbehoefte.

Fase 1
Fase 2

Product - Market fit

In fase twee wordt getest welke product het meest geschikt is voor de marktbehoefte. Hierbij wordt de beste hypothese(s) uit de voorgaande fase opnieuw gebruikt, maar ligt de nadruk op welke type product het meeste aanspreekt bij de consumenten.

Scale

Gedurende de fase Scale wordt er getoetst hoe groot de marktpotentie van het product is inclusief de prijselasticiteit. De  bevindingen uit fase één en twee worden hierin meegenomen en toegepast.

Fase 3
Fase 4

Business case

Vanuit de resultaten van de voorgaande fasen wordt een business case gevormd. Hierin worden alle specificaties van het product in opgenomen. De specificatie worden gesorteerd op basis van prioriteit en de opbrengsten en kosten worden inzichtelijk gemaakt.

MVP

Aan de hand van de functies in de business case wordt het MVP gebouwd. Het MVP moet voldoen aan alle minimale gedefinieerde specificaties met als uitkomst nieuwe klanten voor het nieuwe product.

Fase 5
Fase 6

Integratie

In de laatste fase wordt het MVP  omgezet en geïntegreerd in de reguliere bestaande processen en systemen.