Realtime inzicht in vastgoedportfolio's

Altum AI heeft een eigen uniek algoritme ontwikkeld dat de waarde van een woning zeer nauwkeurig kan berekenen. Daarvoor worden verschillende variabelen gebruikt. De variabelen van de woning (zoals de koopsom en datum, locatie, vierkante meters, bouwjaar en woningtype) zijn afkomstig van openbare informatiebronnen. Ook gegevens over vergelijkbare woningen in de buurt en van de huidige markt worden hiervoor gebruikt. Deze woningwaarde is nauwkeuriger dan de WOZ-waarde.

Het Automated Valuation Model (AVM) van Altum AI werkt met 150 variabelen per woning die realtime worden geüpdate. Bij elk recentelijk verkocht object of gewijzigd datapunt, zoals de opening van een nieuwe school, wordt de waarde realtime bijgewerkt. de AVM van Altum AI berust niet grotendeels op referentie verkopen.

Elk datapunt vertegenwoordigt een deel van de totale waarde van een object. Met alle beschikbare variabelen wordt een geschatte transactiewaarde van een woning berekend, door een model dat dagelijks getraind wordt d.m.v. machine learning, waarbij daadwerkelijke transactiewaardes ter validatie worden gebruikt.

Hiermee is de modelmatige marktwaardebepaling real time, zeer accuraat en niet afhankelijk van infrequente woningtransacties of soms slecht vergelijkbare verkochte woningen, zoals het geval is bij huidige AVM’s.