Data​

Altum AI beschikt over veel data omtrent vastgoed. Met behulp van Artificial intelligence en machine- en deeplearning worden extreem veel mogelijkheden en inzichten gecreëerd. Deze data wordt gebruikt voor Digital Consultancy. Digital Consultancy bestaat ondermeer uit het ontwikkelen van een MVP en het verbeteren van de customer journey.

MVP product-market fit

Het ontwikkelen van een nieuw product is een consultancy dienst van Altum AI. Dit gebeurd door het ontwikkelen van een MVP (Minimum Viable Product). Het doel van een MVP is om een product snel te lanceren. Via deze manier wordt feedback van gebruikers verzameld om het primaire product te verbeteren.

De voordelen van een MVP van Altum AI voor uw onderneming zijn:

  • Laag risico en een hoog return of investment.
  • Bespaart tijd en geld.
  • In een vroeg stadium worden klanten geworven.

Customer journey​

De data van Altum AI is uitermate geschikt om de customer journey te verbeteren door bijvoorbeeld het proces van sales intake te verkorten. Een reductie van de sales intake heeft vervolgens een positieve impact op conversie.

Verder zijn er meer voordelen met de toepassing van de data van Altum AI op de customer journey. Zo wordt de doelgroep beter gedefinieerd waardoor de boodschap en de communicatie aan de doelgroep aangepast kan worden. Ook het kanaal waarop de doelgroep bereikt wordt en het moment van een boodschap aan de doelgroep wordt beter afgestemd.

Het verbeteren van de customer journey levert essentiële inzichten op om de conversie te vergroten.

Problem - Solution fit

In deze fase wordt onderzocht wat de beste manier is om potentiële consumenten voor het product aan te spreken. Hiervoor worden meerdere hypotheses voor opgesteld. Deze hypotheses worden middels advertenties getest. Uit de resultaten van dit onderzoek wordt opgemaakt wat de beste manier is om consumenten aan te spreken en of er vraag is naar het product.

Fase 1
Fase 2

Product - Market fit

In fase twee wordt getest welke verkoopprijs het meest geschikt is voor het product. Hierbij wordt de beste hypothese(s) uit de voorgaande fase opnieuw gebruikt, maar ligt de nadruk op welke prijs het meest aanspreekt bij de consumenten.

Scale

Gedurende de fase Scale wordt er getoetst hoe groot de vraag is naar het product en worden de bevindingen uit fase één en twee meegenomen en toegepast om de nieuwe analyse.

Fase 3
Fase 4

Business case

Vanuit de resultaten van de voorgaande fasen wordt een business case gevormd. Hierin worden alle functies die het product moet bevatten in opgenomen. De functies worden gesorteerd op basis van prioriteit.

MVP

Aan de hand van de functies in de business case wordt de MVP gebouwd. De MVP moet ten allen tijde gebruiksvriendelijk, aantrekkelijk en geschikt voor de gebruikers zijn.

Fase 5
Fase 6

Integratie

In de laatste fase wordt de MVP geïntegreerd en geïnstalleerd