Digital consultancy

Altum AI beschikt over veel data omtrent vastgoed. Met behulp van Artificial Intelligence en machine- en deeplearning worden extreem veel mogelijkheden en inzichten gecreëerd. Deze data wordt gebruikt voor Digital Consultancy.

Het doel van Digital Consultancy is om de conversie te verhogen. Hierbij gebruikt Altum AI eigen inzichten en data om dit voor de klant te realiseren. Vaak staat hierbij het vergroten van de klantwaarde centraal. Dit gebeurd als de klantlevensduurwaarde (CLV) hoger is dan de kosten per overgenomen klant (CPA). Daarbij helpen analyses over de onderliggende drijfveren van klantwaarde.

Altum AI zorgt ervoor dat uw bedrijf digitaal in een stroomversnelling komt. Dit doet Altum AI door het ontwikkelen van innovatieve webportals of API’s. Bij het proces om tot realisatie te komen worden veel aspecten onderzocht. Zo wordt er een een data- en strategie analyse gemaakt. Daarbij zijn ook marketing en markt insights essentieel. Uiteindelijk wordt de expertise van het eigen development- en UX-team gebruikt.

Voordelen van digital consultancy door Altum AI:

  • Conversie verhogen en daarmee vergroting van de inkomsten.
  • Efficiëntie verhogen.
  • Kosten verlagen.
  • Hogere Return of Investment (ROI).