Customer Journey

Om producten te kunnen verkopen is het belangrijk om de wensen van de klant te weten en daarop in te spelen. De klant komt tijdens het oriënteren al in een customer journey. De gehele journey leidt tot de aankoop van een product. Het is van groot belang dat deze journey zo goed mogelijk ingericht wordt zodat de uitval van klanten het kleinst is. Het verbeteren van de customer journey levert essentiële inzichten op om de conversie te vergroten.

De sales intake is een belangrijk onderdeel van de customer journey. In deze fase gaan klanten van de oriëntatiefase naar de aankoopfase. Hier wordt de benodigde informatie opgevraagd waarmee de aankoop van het product verricht kan worden. Denk hierbij aan verzekeringen met betrekking tot onroerende goederen. Altum AI verstrekt vastgoeddata om de sales intake op dit vlak te verkorten. Een reductie van de sales intake heeft vervolgens een positieve impact op conversie.

De Ecowaarde van Altum AI is ook zeer goed toepasbaar op de customer journey. Met behulp van de Ecowaardedata worden analyses gemaakt voor vastgoed- of hypotheekportfolio’s. Deze analyses zijn vervolgens weer te gebruiken om naar de klant toe te treden inzake verduurzaming van een woning. Daarbij wordt duidelijk gemaakt dat de klant voor de verduurzaming een lening of extra hypotheek kan afsluiten. Daarmee stijgt de waarde van de woning en de waarde van de vastgoed- of hypotheekportfolio’s.

Door de inzage in de reeds getroffen verduurzamingsmaatregelen per woning met de Ecowaarde is bij Altum AI ook bekend welke woningen nog aangepakt moeten worden. Met deze data kunnen installatie- en isolatiebedrijven gemakkelijk naar potentiële klanten treden met aanbiedingen. Daarmee wordt de oriëntatiefase om de customer journey overgeslagen en gaat men snel over tot aankoop. Ook de doelgroep wordt beter gedefinieerd waardoor de boodschap en de communicatie aan de doelgroep aangepast worden aan de wensen van de klant. Daarnaast wordt het kanaal en het moment van het overbrengen van de boodschap beter afgestemd.