Altum AI voor overheden

Verduurzaming en Automated Valuation Model

Altum AI heeft een Automated Valuation Model (AVM) ontwikkeld dat niet alleen nauwkeuriger is dan bestaande AVM’s, het is realtime, geeft inzicht in hoe de woningwaarde is opgebouwd. Op deze wijze wordt de WOZ waarde accurater berekend. Omdat de waardebepaling van Altum AI realtime en zeer accuraat is, is het relevanter om te gebruiken als leidraad voor de gemeentelijke belastingen zoals onroerendezaakbelasting, waterschapsbelasting en verschillende heffingen. Momenteel zijn deze belastingen en heffingen gebaseerd op de verouderde WOZ-waarde en daarmee niet relevant om te gebruiken voor de heffing van deze belastingen. Klik hier voor meer informatie over de AVM van Altum AI

Voordelen van de AVM voor Overheden:

Ook is Altum AI in staat de Ecowaarde van elke woning te berekenen. Dit betreft de waarde van een woning nadat alle verduurzamingsmaatregelen zijn getroffen. Hierdoor is de impact en het potentieel van verduurzaming voor gemeenten en haar bewoners inzichtelijk. Met het toepassen van deze verduurzamingsmaatregelen worden grote stappen genomen in de verduurzaming van woningen in de gemeente. Daarmee dragen gemeenten bij aan de klimaatdoelen die door het kabinet gesteld zijn. De gemeente kan haar bewoners middels deze data aanzetten tot verduurzaming. Ook kan de overheid dit stimuleren met behulp van het verstrekken van subsidies. Met de Ecowaardedata van Altum AI heeft de gemeente inzicht in de hoeveelheid subsidie die men kan verstrekken. Dit is mogelijk voor de gehele gemeente, maar ook per wijk of straat. Altum AI verzorgt met deze data portfolio analyses met betrekking tot de verduurzaming. Dit is overzichtelijk en bespaart de overheid veel tijd. Lees hier meer over de Ecowaarde.

Voordelen van de Ecowaarde voor overheden:

Altum AI maakt uw product/dienst intelligent. Benieuwd wat Artificial Intelligence voor u kan betekenen?

Scroll to Top